ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να διασφαλίζει την διαχρονική επίτευξη των στόχων της, η εταιρία έχει εγκαταστήσει ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, το οποίο διέπει τη λειτουργία της σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο.

Οι κεντρικές διεργασίες της επιχείρησης ομαδοποιούνται σε πέντε άξονες:

Αγορές Εμπορευμάτων
Marketing προϊόντων και υπηρεσιών
Εφοδιασμός και Διαχείριση Αποθήκης
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Εκτέλεση Παραγγελιών Πελατών

Αυτές οι κεντρικές διεργασίες ενισχύονται από τις υποστηρικτικές διαδικασίες:

Διαχείριση Ποιότητας
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων.
Διαχείριση εξοπλισμού και υποδομών.

Επιπλέον, για την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητα στις αγορές στόχους, η επιχείρηση συμμετέχει με ενεργή παρουσία σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, όπως αυτή της Automecanica στη Φρανκφούρτη.

Πολύ καλή σχέση
ποιότητας - τιμής
Πιστοποιημένες διαδικασίες
λειτουργίας & ελέγχου
Ποιοτικά προϊόντα
Ανταγωνιστικά στην αγορά