ΤΑ BRANDS ΜΑΣ

Ένας πολλάκις ετησίως ανανεούμενος κατάλογος άνω των 1.000 ειδών, καλύπτει την πλήρη γκάμα των προϊόντων που ενδιαφέρουν τον κλάδο. Τα προϊόντα επιλέγονται με προσοχή και εισάγονται από την Κίνα, την Ταϊβάν, την Κορέα και -σε μικρότερη κλίμακα- από την Ευρώπη και την Αμερική, όπου κατασκευάζονται για λογαριασμό της εταιρίας και κάτω από τα κατοχυρωμένα εμπορικά της σήματα CARTECH, Z-MAX και KITCHEN+HOME. Η συνεχής ανανέωση των προϊοντικών σειρών, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό που στελεχώνει τα τμήματα της εταιρίας, διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της.

Από το 2016 η δημιουργία και λειτουργία ενός ενδοεπιχειρησιακού Τμήματος Marketing, στελεχωμένου με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, αποσκοπεί:

Στην συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στη βάση των απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού
Στην συνεχή και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία των πελατών με την επιχείρηση για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών τους.
Πολύ καλή σχέση
ποιότητας - τιμής
Πιστοποιημένες διαδικασίες
λειτουργίας & ελέγχου
Ποιοτικά προϊόντα
Ανταγωνιστικά στην αγορά